تشخیص حساب خزانه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تشخیص حساب خزانه

تنظیم تشخیص حساب خزانه برای ثبت‌های اتوماتیک سیستم استفاده می‌شود چنانچه کاربر هرگونه تغییراتی که در این قسمت می‌خواهد انجام دهد را ابتدا با پشتیبانی کلیک هماهنگ می‌کند.
درابتدای قسمت تشخیص حساب با این صفحه روبرو می‌شویم:

در تشخیص حساب خزانه بسته به نوع عملیات چند دسته به شرح زیر تقسیم شده است.

۱- عملیات دریافت :

در این قسمت کلیه حساب‌های مربوط به انواع دریافت‌ها را می‌توان تعریف نمود.

کلیه دریافت‌هایی که می‌تواند در یک شرکت وجود داشته باشند به سه نوع: نقدی، چک و یا واریز به حساب بانکی هستند، در قسمت بدهکار این نوع دریافت‌ها نیاز به تعریف حساب برای صدور سند نیست و این سه نوع دریافت به ترتیب در بدهکار حساب‌های صندوق، اسناددریافتنی و حساب بانک می‌نشیند. اما در قسمت بستانکار دریافت‌ها، از آنجا که دریافت‌های انجام شده بابت موارد متنوعی می‌تواند باشد، کاربر می‌تواند برای آنها بابت‌های مختلفی ایجاد کند. روش ایجاد این بابت‌ها بدین صورت است که ستون بابت شرح بابتی که برای آن دریافت شده است را تایپ می‌کنیم. از آنجا که این بابت مربوط به قسمت بستانکار یک سند رسید دریافت می باشد بنابراین ماهیت را بستانکار انتخاب می کنیم و پس از آن کد حساب معین مد نظر که قرار است بستانکار شود را وارد می‌کنیم و در پایان کار دکمه تایید را می‌زنیم.

۲-عملیات پرداخت:

کلیه پرداخت‌هایی که در یک سازمان می‌تواند روی دهد عبارتند از: پرداخت نقدی، پرداخت چک و برداشت از حساب بانکی.

در قسمت بستانکار سندحسابداری یک رسید پرداخت بر اساس نوع پرداخت می‌باشدکه ما سه حالت بیشتر نداریم و به ترتیب عبارتند از صندوق، اسناد پرداختنی و حساب بانک. اما برای قسمت بدهکار سند رسید پرداخت ما می‌توانیم بابت‌های مختلفی داشته باشیم. برای ایجاد این بابت‌ها شبیه روش تعریف بابت در عملیات دریافت عمل می‌کنیم.

۳-گردش اسناد دریافتنی:

همانطور که می‌دانیم برای اسناد دریافتنی، عملیات متفاوتی میتواند رخ دهد. مانند واگذاری چک به بانک، پاس شدن، خرج چک، برگشت چک و … ، برای هر یک از این اتفاقات سندهای متفاوتی باید صادر نمود که کاربر اجازه تعیین قسمت بدهکار یا بستانکار سند این رویدادها را دارد.

۴-گردش اسناد پرداختنی:

این قسمت نیز همانند گردش اسناد دریافتنی تکمیل می‌گردد.

۵-جابه‌جایی بین حساب‌ها:

در این قسمت جابه‌جایی وجه بین بانک‌ها، حساب‌های بانکی اشخاص و جابه‌جایی وجه بین صندوق‌ها استفاده می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *