گردش کار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

امکانات گردش کار

چاپ متن نامه

نمایش متن نامه

ویرایش متن نامه.

گردش مکاتبات اداری

یکپارچه با کل سیستم

نمایش کارهای زیر نظر

نمایش کارهای دپارتمان

هشدار شروع تاریخ پیگیری

تعداد کارهای در صف انجام

یاد اوری قابل تنظیم بر روی هر کار

سادگی و کاربرپسند بودن واسط کاربری

نمایش کارها و نامه های از موعد گذشته

مدیریت کارهای روز و کارهای بعد و قبل

سرعت و سهولت در انجام امور دبیرخانه‌ای

نمای گرافیکی از فرآیندهای معرفی شده

انجام کارهای اداری از هر نقطه جغرافیایی

قابلیت اطلاع‌رسانی با استفاده از پیام کوتاه

هشدار برگزاری جلسه جدید، یادآوری و …

سررسید تاریخ انتظار پاسخ ارجاعات ارسالی

هشدار دریافت ارجاع یا فرم جدید در کارتابل

بروز رسانی اتوماتیک درصورت درج یک برگه یا نامه

محیط کاری ساده ، منسجم ، یکپارچه و کاربر پسند

عدم دوباره‌کاری‌ها در خصوص جمع‌آوری و پردازش داده‌ها

قابلیت خودکار سازی عملیات با استفاده از عملیات اتوماتیک

هشدار دریافت اسناد و پیگیری نامه‌ها داخل و خارج از برنامه

تعریف جریان‌های کاری هر بخش از سازمان با ابزار گردش کار

زمانبندی، کنترل و پیگیری اقدامات و پروژه‌ها در تمامی مراحل

مشاهده کارهای ارجاع شده به هر فرد بصورت هوشمند و لحظه ای

قابلیت انتقال کارتابل با تغییر پست های سازمانی و نگهداری سوابق

کارتابل مشترک برای تمامی اسناد سازمانی با قابلیت مدیریت شخصی

مدیریت سطوح دسترسی کاربران و حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات

کاهش هزینه‌های سازمانی با صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و فضای بایگانی

قابلیت تعریف تنظیم قوانین کارتابل برای مدیریت خودکار کارهای دریافتی

در دسترس بودن راهنمای آنلاین داخل برنامه به صورت متنی و چند رسانه‌ای

تطابق با انواع دبیرخانه‌ها و بایگانی‌ها اعم از متمرکز، نیمه متمرکز و غیر متمرکز

قابلیت تعریف دسترسی‌ها به صورت کاملا انعطاف پذیر در سطح رکوردها روی منابع

ایجاد سازمان بدون کاغذ و با حداقل استفاده از آن به همراه کاهش هزینه های سازمانی

جستجوی اطلاعات فرآیندهای کاری ارجاع شده و اقدام شده بصورت بسیار جامع و ساده

تعریف واحدهای سازمانی به جهت تفکیک و دسته بندی مسیر ارجاع فرایندهای سازمانی

کنترل مدارک، مستندات و اطلاعات سازمانی با مدیریت مناسب و دقیق سطوح دسترسی

برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و همچنین اولویت‌بندی فعالیت‌های کاربران با استفاده از امکان مدیریت پروژه‌ها

ارائه نمودار گرافیکی از فرآیندهای در حال انتظار اقدام و در جریان کار و … در محیط کارتابل مدیران و کارشناسان

دسترسی و پیگیری در هر لحظه و در هر کجا به نامه‌ها و ارجاعات بدون حضور فیزیکی در محل سازمان (دور کاری) تعریف پستهای سازمانی به جهت انتساب به پرسنل سازمان که نقش اصلی را در ارجاع اطلاعات در کارتابل بر عهده دارند

مدیریت انواع موجودیت‌های اطلاعاتی شامل؛ نامه، فرم‌های اداری و سازمانی، یادداشت‌های اداری، ارجاعات و … در کارتابل

افزایش بهره وری سازمان به واسطه یکپارچه گی نرم افزار با فرآیندهای عملیاتی در حوزه های مالی ، اداری و منابع انسانی

تعریف اطلاعات اصلی و شناسنامه ای پرسنل به همراه تصویر و امضا فرد برای شناسایی و امکان انتساب پست های سازمانی

صرفه‌جویی در زمان با امکاناتی از قبیل تنظیم جلسات، دعوت و ارسال دستورجلسه، یادآوری به دعوت‌شدگان، بایگانی صورت‌جلسات، تخصیص فعالیت‌های مرتبط به کاربران و …

قابلیت اتصال به سیستم‌های اطلاعات مدیریت (نرم‌افزارهای جامع و یکپارچه در حوزه‌های مالی، اداری، بازرگانی، تولید، مهندسی و مدیریت ارتباط با مشتری) از طریق درگاه‌های تعریف شده

امکان ارسال انواع فایل

امکان پیگیری ارجاعات

امکان گروه بندی کارتابل

امکان تعریف کارتابل شخصی

امکان آرشیو کردن کارتابل شخصی

امکان فیلتر گذاری در کارتابل شخصی

امکان فیلتر گذاری بر روی کارتابل سازمانی

امکان اعمال تنظیمات در سطح سیستم و کاربر

امکان ارسال پیام کوتاه (SMS)‌ از طریق کارتابل

امکان گردش کار بین افراد و یا بین نقش های کاری

امکان تعریف چندین صندوق دریافت در کارتابل شخصی

امکان مدیریت تمامی فرآیندها فقط با یک کارتابل مشترک

امکان تعیین مهلت زمان پاسخ و دوره پیگیری بر روی کارها

امکان گزارش گیریهای متنوع از کارهای در جریان انجام سازمان

امکان تعریف و به اشتراک گذاری پرونده شخصی به ازای هر کاربر

امکان تعریف و استفاده از کلیدواژه و جستجوی نامه‌ها بر اساس آن

امکان تعریف فرایند مستندات و تعریف روند گردش سند در کارتابل

امکان ثبت و ارسال پیام ها و نمایش پیام های موجود و دریافت شده

امکان تفویض اختیار بر اساس پست های سازمانی و انتقال حقوق دسترسی

امکانات نظارت و کنترل فرایندهای کاری مانند کنترل ارجاعات و کنترل کارتابل

امکان مشاهده پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته بر روی هر یک از اسناد سازمان

امکان مشاهده و اخذ گزارش از کارهای باقی مانده در کارتابل یا کارهای انجام شده

امکان اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه، تلفن گویا، پست الکترونیک و پرتال مکاتبات

امکان شخصی سازی در نحوه دسته بندی اطلاعات و مدیریت کارها در محیط کارتابل
امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت ثبت و برگشت و تأیید و تصویب روی فرم سند حسابداری

امکان استفاده از قلم نوری به منظور هامش گذاری بر روی متون نامه های وارده در هنگام ارجاع کار

امکان تعریف انواع ارجاعات با دسترسی و الگوهای ارجاع متفاوت برای تعریف روابط مجاز برای مکاتبات

امکان رهگیر ی و پیگیری انجام امور سازمانی بصورت سیستمی و با حداقل هزینه زمانی و تماس فردی و تلفنی

امکان برنامه ریزی فعالیت ها ، زمانبندی و اولویت بندی کارها ، ایجاد انسجام و سیستمی شدن انجام فرآیندهای سازمانی

امکان ارسال و دریافت مکاتبات به طور مستقیم داخل سیستم از طریق پویش، دورنویس، پست الکترونیک و پرتال مکاتبات

امکان تعریف فرآیند برای کلیه مستندات و تعریف روند گردش اسناد ( سند حسابداری، فاکتور خرید و فروش، رسید و حواله، نامه داخلی و خارجی و … )

امکان تعریف فرایندهایی که سیستم بایستی بصورت هوشمند از طریق چارت سازمانی افراد ما فوق شخص درخواست دهنده را پیدا کرده و گردش فرایند را انجام دهد.

امکان ارجاع اسناد ( نامه، سند حسابداری، حواله و … ) به شخص مورد نظر و همچنین امکان ارجاع همزمان به چندین شخص و یا به کلیه پرسنل تعریف شده در چارت سازمانی

گزارشات متنوع و یکپارچه از تمامی فعالیت‌های سازمان

گزارش کارکرد و کنترل حضور و غیاب پرسنل از طریق کارتابل

تهیه انواع گزارش‌های مورد نیاز سازمان با استفاده از گزارش ساز

گزارش وضعیت فرآیندهای سازمانی به تفکیک های مختلف وضعیت کار

ارائه گزارشات مدیریتی به تفکیک وضعیت کارهای هر واحد یا مرکز هزینه سازمانی

گزارش عملکرد روزانه ، هفتگی ، ماهیانه هر فرد در سازمان ( تعداد کارباز و در صف انجام ، تعداد کار انجام شده ، متوسط زمان کار ، تعداد کار پیگیری و ………)

question