زیرسیستم خزانه داری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

امکانات خزانه داری

امکان تعریف دسته چک‌ها.
امکان تعریف تنخواه داران و اختصاص مانده اول دوره.
امکان تعریف حساب‌های بانکی مختلف و فرمت‌های چاپ چک.
امکان تعریف تشخیص حساب خزانه داری روی همه عملیات سیستم خزانه.
امکان تعریف صندوق‌ها با مشخص کردن فعال یا غیر فعال بودن و اعمال سطح دسترسی به گروه‌های کاربران.
امکان تعریف فرمت‌های چاپ چک مختلف منطبق با بانک‌های مختلف و اختصاص آن به حساب‌های بانکی تعریف شده.

 

امکان ثبت تنخواه گردانی.
امکان ثبت واریزهای بانکی.
امکان ثبت چک‌های متوالی.
امکان ثبت دریافت‌های نقدی.
امکان ثبت پرداخت‌های نقدی.
امکان ثبت برداشت‌های بانکی.
امکان تنظیم هشدار چک‌های دریافتی و پرداختی.
امکان ثبت اسناد مالی دریافتنی ابتدای دوره. (چک‌های دریافتی اول دوره)
امکان ثبت اسناد مالی پرداختنی ابتدای دوره. (چک‌های پرداختی اول دوره)
امکان ثبت اسناد مالی پرداختنی با قابلیت چاپ و پاس شدن یا برگشت چک یا ثبت چک ضمانت.
امکان ثبت چک با تشخیص حساب مرکب(دریافت چک و تقسیم مبلغ چک بین حساب‌های مختلف)
امکان ثبت اسناد مالی دریافتی با قابلیت چاپ و واگذاری چک به بانک ، وصول چک در صندوق ، برگشت چک ، خرج چک یا استرداد چک.

 

امکان گزارش بانک (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )
امکان گزارش تنخواه‌داران (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )
امکان گزارش خلاصه عملکرد صندوق‌ها (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )
امکان گزارش‌گیری رتبه‌بندی صندوق‌ها و صندوق‌داران به صورت نموداری و نمایش آن در داشبورد مدیریت.
امکان گزارش واریز و برداشت بانکی با شرایط فیلتر گزارش اسناد مالی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )
امکان گزارش دریافت و پرداخت نقدی با شرایط فیلتر گزارش اسناد مالی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )
امکان گزارش صندوق با قابلیت محدود کردن صندوق‌ها و تاریخ و مرتب سازی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )
امکان گزارش اسناد مالی (پرداخت‌ها و دریافت‌ها با امکان گذاشتن شروط : مبلغ ، پرداخت کننده ، دریافت کننده ، محدوده تاریخ ، محدوده شماره اسناد) با قابلیت مرتب‌سازی بر اساس شماره، عطف، تاریخ و سررسید بصورت صعودی و نزولی (با امکان ذخیره گزارش در قالب های Excel و PDF و Word )
وغیره………..