زیرسیستم خرید و فروش

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

امکانات خر ید و فروش

امکان تعریف تشخیص حساب خرید و فروش جهت ثبت سند حسابداری.

امکان تعریف ویزیتورها با قابلیت تعریف درصد تخفیف و نوع پورسانت‌دهی.

امکان تعریف اضافات و کسورات مختلف برای فاکتور و پیش فاکتور و مشاهده در چاپ آن‌ها.

امکان تعریف فروشندگان با تعیین گروه فروشنده و فیلترینگ جدول فروشندگان براساس گروه.

امکان بارگذاری لیست مشتریان از روی فایل اکسل با تعیین اتوماتیک حساب تفضیلی و شخص آن مشتری به صورت خودکار.

امکان تعریف کارشناس برای کاربران سیستم به نحوی که هر کاربر فقط لیست عملیات‌هایی که فقط خودش ثبت کرده است را مشاهده نماید.

امکان تعریف لیست قیمت فروش به صورت نامحدود و اعمال سطح دسترسی به گروه های کاربران جهت استفاده از لیست و امکان کپی لیست قیمت.

امکان تعریف تخفیف پلکانی برای کالاها یا گروه‌های کالایی به صورت تخفیف کالایی یا عددی و یا قیمتی (حجم ریالی خرید) و ثبت اتوماتیک سند و حواله مربوطه در فاکتور فروش.

امکان تعریف مشتریان نامحدود حقیقی و حقوقی با امکان اختصاصی سقف تخفیف ، سقف اعتبار ، نوع تسویه و اختصاص ویزیتور و لیست قیمت، کشور، شهر، استان و منطقه و گروه مشتری و و فیلترینگ جدول مشتریان براساس گروه مشتری، نوع فاکتور و لیست قیمت و منطقه.

امکان ایجاد کاربران.

تنظیمات فاکتور و پیش فاکتور فروش.

امکان ثبت مشتری لیست سیاه و یا عادی.

امکان ایجاد ویزیتور در هنگام ثبت فاکتور فروش.

امکان ایجاد فروشنده در هنگام ثبت فاکتور خرید.

امکان ایجاد مشتری در هنگام ثبت فاکتور فروش.

کنترل قیمت خرید کالا در هنگام ثبت فاکتور فروش.

امکان خلاصه سازی فاکتور فروش منطبق با نیاز کاربر.

امکان ثبت فاکتورهای فروش و ارسال پیامک از روی فاکتور.

امکان تهاتر فاکتور خرید و فروش و ثبت تسویه برای آن فاکتور.

امکان ثبت اقساط پرداختی برای فاکتور فروش یا مشتری و چاپ آن.

امکان ایجاد راننده یا توزیع کننده در هنگام ثبت فاکتور فروش یاخرید.

امکان تعیین نوع و نحوه تسویه حساب مشتری در هنگام ثبت فاکتور فروش.

امکان ایجاد گروه‌های کاربران جهت دادن سطح دسترسی به کاربران سیستم.

امکان نمایش کالاها در فاکتور به صورت کاشی چین(مناسب برای رستوران‌ها).

امکان تهاتر برای فاکتور فروش و برگشت از فروش و ثبت تسویه برای آن فاکتور.

امکان استفاده از OTP جهت ورود به سیستم.(رمز یکبار مصرف) جهت امنیت بیشتر.

امکان ثبت فاکتور و همزمان ثبت دریافتی نقدی از مشتری(مناسب برای فروشگاه‌ها).

امکان ثبت فاکتور براساس مرجع (پیش فاکتور، فاکتور خرید، رسید انبار یا حواله انبار)

امکان تعیین اقساط برای فاکتور مشتری و تولید جدول اقساط برای مشتری و چاپ آن.

امکان ثبت مخاطبان سیستم به صورت دفترچه تلفن و ارسال پیامک یا ایمیل برای آن‌ها.

امکان ثبت هزینه‌های حمل و راننده برای فاکتور فروش و ثبت سند حسابداری برای آن‌ها.

ثبت فاکتور براساس لیست قیمت و همچنین امکان قفل کردن فاکتور بر روی لیست قیمت.

امکان ثبت فاکتورهای فروش رسمی و غیر رسمی با قابلیت چاپ فاکتور دارایی و فاکتور معمولی.

امکان کنترل کاربران از طریق ارسال پیامک ورود و خروج برای مدیر سیستم یا برای خود کاربران.

امکان تعیین پیش فرض‌های سیستم شامل تعریف انواع حساب‌ها، بانک‌ها، مناطق، واحدهای کالایی و …..

صدور حواله انبار ، رسید انبار و سند حسابداری از روی فاکتور های خرید و فروش در هنگام ثبت فاکتور و چاپ آن‌ها.

امکان ثبت پیش فاکتور و ثبت اضافات و کسورات برای آن و نیز درصد و میزان تخفیف و لیست قیمت برای پیش‌فاکتور.

امکان درج ویزیتور برای فاکتور فروش و ثبت قطعی یا غیرقطعی پورسانت برای ویزیتور و ثبت سند حسابداری مربوطه.

امکان فروش کالا براساس سریال کالا و ردگیری خرید فروش سریال خاص براساس فاکتور خرید یا فروش یا مشتری ویا تاریخ.

امکان ثبت فاکتور خرید و فروش براساس سریال کالا و مشاهده کالاهای سریالی خرید شده و نمایش عدم موجودی آن ها.

امکان تنظیم فاکتور فروش براساس زمان تسویه حساب مشتری و مشاهده فاکتورهای بدهکار یا مانده دار در داشبورد مدیریت.

امکان ثبت فاکتور به صورت فروش یا خرید از چند انبار در یک فاکتور فروش یا خرید و ثبت حواله یا رسید اتوماتیک مربوطه.

امکان ثبت فاکتورهای خرید به صورت آزاد و یا از روی رسید انبار و ثبت پرداختی‌ها به فروشنده همزمان با ثبت فاکتور و چاپ آن.

امکان ثبت فاکتور فروش براساس بارنامه و شماره ماشین و گزارش فاکتورها براساس بارنامه و ثبت هزینه حمل راننده در فاکتور و مشاهده آن.

تمامی فرم‌های لیستی برنامه امکان چاپ لیست با فیلتر انتخابی را داشته و نیز امکان نمایش یا عدم نمایش ستون خاصی در لیست نیز فراهم می‌باشد.

امکان ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و برگشت از فروش و ثبت برگشت اضافات و کسورات برای آن‌ها و نیز برگشت درصد و میزان تخفیف و پورسانت و لیست قیمت.

امکان ثبت تسویه فاکتور برای فاکتورهای فروش به صورت ثبت مقادیر واریزی نقدی یا بانکی مشتری یا چک‌های وی و یا انتخاب از واریزهای نقدی و بانکی یا چک‌های قبلی مشتری.

امکان تهیه گزارش عملکرد کاربران به صورت نموداری.

گزارش آمار معاملات فصلی با فرمت مورد نظر دارایی.

امکان تهیه گزارش عملکرد اشخاص و ویزیتورها و رانندگان.

امکان چاپ جزئیات فاکتور خرید رسمی با قابلیت تهیه برای ارائه به دارایی.

امکان چاپ جزئیات فاکتور فروش رسمی با قابلیت تهیه برای ارائه به دارایی.

گزارش فروش روزانه براساس جدول، نمودار دایره ای مقایسه ای، میله ای و نقطه ای.

امکان گزارش فروش برمبنای خرید(یا رسید انبار) و بررسی سود حاصل شده از این معاملات.

امکان تهیه گزارش فاکتورهای خرید و برگشت از خرید با قابلیت محدود کردن تاریخ، انبارها، شماره فاکتور و فروشنده.

امکان تهیه گزارش فاکتورهای فروش و برگشت از فروش با قابلیت محدود کردن تاریخ، انبارها، شماره فاکتور، مشتری و ویزیتور.

امکان تهیه گزارش ارزش کالا با قابلیت میانگین سود و میانگین خرید و سود کل (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word ).

امکان تهیه گزارش فروش روزانه سازمان‌ها، شعبه‌ها، دوره‌ها و انبارها به صورت نمودار و نیز در بازه‌های زمانی مختلف روز و هفته و ماه و سال.

گزارش رتبه‌بندی فروش براساس انبار و صندوق و شعبه و وزن‌دهی انبارها در نحوه محاسبه رتبه و نمایش به ۵ صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی و سالیانه در داشبور مدیریتی.

وغیره………