حقوق و دستمزد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

امکانات حقوق و دستمزد

معرفی انواع وام به صورت نامحدود

امکان تعریف مراکز درآمد و هزینه متعدد

معرفی دوره‌های کاری به صورت نامحدود

معرفی کارفرما و کارگاه به صورت نامحدود

معرفی آیتم‌های پرسنلی به صورت نامحدود

تعریف معافیت ۷% حق بیمه سهم پرسنل ویژه جانبازان و …،

معرفی انواع مرخصی به صورت نامحدود (ساعتی، روزانه و…)

معرفی انواع ماموریت به صورت نامحدود (ساعتی، روزانه و…)

تعریف چارت سازمانی و محل خدمت به صورت ساختار درختی

تعریف جدول مالیاتی، تعدد شعبات تأمین اجتماعی، تعدد شعبات بانکی

صدور سند حسابداری فیش های حقوقی توسط زیرسیستم حقوق و دستمزد

معرفی آیتم‌های پرسنلی (گروه خونی، شماره‌حساب و…) به صورت نامحدود

آیتم‌های پرسنلی قابلیت دریافت متن، تاریخ، شرط، مقدار، مبلغ و … را دارند

معرفی انواع استخدام (قراردادی، عادی، کارمزدی، ساعتی و…) به صورت نامحدود

معرفی انواع فیش حقوقی (عادی، روزانه، کارمزد، پیمانکاری و…) به صورت نامحدود

ارائه خدمات پشتیبانی مستمر به مشتریان و رعایت مصونیت اطلاعات محرمانه مشتریان

تعیین مالیات پذیر و بیمه پذیر بودن مزایا، تعریف معافیت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما برای هر پرسنل طبقه ماده ۱۰۳ به تفکیک، کد پرسنل، سال، ماه، شعبه تأمین اجتماعی، شماره پیمان و . . .

اطلاعات کارکرد ماهیانه از قبیل : روز کارکرد ،ساعت کارکرد ، نوبت کاری ، شب کاری ، ماموریت ، اضافه کار ، اضافه کار تعطیل نوع ۱ و ۲ ، کسر کار ، ایاب ذهاب ،روز ناهاری ، اضافات ، کسورات ، غیبت

نگهداری اطلاعات کامل پرسنلی و شغلی همراه با طراحی فرم‌های کارگزینی، اداری؛ فیش حقوقی

محاسبه کامل حقوق و دستمزد هر ماه پرسنل بر اساس جدول مالیاتی سال همراه با محاسبات کامل مزایا، اضافات، کسورات و …

تبدیل مبلغ پایه حقوق بین ساعت ، روز و ماه اطلاعات پایه پرسنل شامل گروههای کاری، واحد سازمانی ، مشاغل ، انواع بیمه ، مدارک تحصیلی ، سطح مهارت ، شهرستانها ، مذهب ، ملیت و … تعریف اضافات و کسورات حقوق به صورت پارامتری و به تفکیک هر ماه، کارت ملی و شناسنامه

 

ثبت کارکرد ماهانه کارمندان

امکان نمایش و چاپ احکام پرسنلی

امکان آرشیو فرمول‌ها و حکم‌های پرسنلی

امکان صدور کارکرد ماهانه برای هر پرسنل

امکان تعیین تاریخ صدور سند توسط کاربر

امکان تعریف قالب‌های متفاوت و نامحدود

امکان پرداخت مساعده به پرسنل و ثبت آنها

اجرای حکم و قوانین مربوط به شرکت یا اداره 

امکان تعریف انواع و اقسام اضافات و کسورات

امکان محاسبه معوقه حقوق از هر دوره انتخابی

ثبت و کنترل مرخصی به صورت روزانه و ساعتی 

امکان اتصال به دستگاه انگشت زنی حضور و غیاب

امکان ثبت سند برای برخی از آیتم‌های فیش حقوقی

امکان صدور فیش به صورت اتوماتیک برای تمامی پرسنل

امکان صدور فیش حقوق و دستمزد به صورت ریز یا تجمیعی

ثبت کلیه اقلام کارکرد، انواع مزایا و کسورات، وام، مرخصی و …

امکان تعیین محل نمایش آیتم‌های فیش (مزایا، کسورات، توضیحات)

تهیه فایل واریز حقوق کارکنان به حسابهای بانکی برای بانک های مختلف

امکان ارتباط با برنامه حسابداری و صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک

ثبت کارکرد ماهانه شامل کلیه اقلام کارکرد، انواع مزایا و کسورات، وام، مرخصی و …

امکان تعریف و ثبت انواع وام های اعطاء شده به کارکنان با عنوان و اقساط دلخواه

امکان گذاشتن پیش شرط به صورت نامحدود برای هر یک از آیتم‌های فیش حقوقی

امکان ثبت وام، تقسیط، نمایش در فیش و همچنین ثبت سند وام به صورت اتوماتیک

ثبت کلیه اطلاعات پرسنلی، سوابق کاری، مدارک تحصیلی، اطلاعات تأهل و خانواده و …

ثبت مشخصات کارگاه تأمین اجتماعی، تعریف مشاغل و رتبه بندی، تعریف متغیرهای بیمه

امکان استفاده از آیتم‌های کارکردی، حقوقی، پرسنلی، وام و … در فرمول‌نویسی آیتم‌های حقوقی

امکان محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال پرسنل بصورت اتوماتیک با توجه به کارکرد سالانه آنها

امکان استفاده از آیتم‌های پرسنلی، آیتم‌های حقوقی، آیتم‌های کارکردی و… در فرمول‌ نویسی آیتم‌های فیش حقوقی

امکان صدور سند حقوق و دستمزد به صورت گروهی (بر اساس مرکز هزینه، کارگاه و …) یا به صورت تکی برای هر فرد

امکان ثبت، تایید و دستور پرداخت (مساعده، خالص پرداختی حقوق و…) و امکان تهیه گزارش بانک از تمامی دستور پرداخت‌ها

نمایش مانده حساب‌های خاص پرسنـل نظیر حساب بازاریاب، حساب مساعده، حساب خرید پرسنل و … در فیش حقوقی به صورت اتوماتیک برای هر پرسنل

امکان نمایش یا عدم نمایش آیتم‌هایی از فیش حقوقی برای برخی از پرسنل که مانده آن آیتم‌ها صفــر خواهد شد به عنــوان مثال برای برخـی از پرسنل می‌توان پاداش ماهانه در نظر گرفت اما برای پرسنلی که مشمول پاداش نخواهند شد آیتم مورد نظر در فیش آنها نمایش داده نشود.

 

گزارش پرداختی‌ها

تهیه گزارش دارایی

گزارش مرور فیش‌ها

گزارش مزایا، کسورات

گزارش اقساط وام به تفکیک هر ماه

استفاده از فرم گزارش‌ساز فیش‌های حقوقی

تهیه گزارش بیمه به صورت فایل DBF و TXT

صدور و ویرایش احکام پرسنلی به صورت گروهی

چاپ فیش‌های حقوقی به صورت تکی و پشت سر هم

امکان استفاده از طبقه‌ بندی مشاغل در حکم‌های پرسنلی

نمایش اطلاعات بیمه‌ای پرسنل قبل از تهیه دیسکت و ارسال به بیمه

انواع گزارشات لیست بیمه، حقوق و دستمزد، مالیات، فیش حقوق، وام و غیره

تهیه گزارش بانک از دستورهای پرداخت (مساعده، خالص پرداختی حقوق و…)

فرمول‌نویسی آیتم‌های فیش حقوقی و تعیین پیش شرط به صورت نامحدود برای هریک از آیتم‌های فیش حقوقی

فرم جداگانــه مخصــوص ثبت آیتم‌های کارکردی پرسنل (تعداد روزکاری، ساعت اضافه‌کاری و…) و هچنین قابلیت تعریف قالب به صورت نامحدود جهت ثبت اطلاعات

معرفی آیتم‌های کارکردی (تعداد روز کاری، ساعت اضافه‌کاری و …) به تعداد نامحدود و همچنین قابلیت استفاده از آیتم‌های کارکردی به صورت نامحدود در استخدام‌های مختلف بدون نیاز به تعریف مجدد

استخراج گزارش ماهانه با امکان فیلتر براساس تمام فیلدهای موجود استخراج گزارش ماهانه با امکان فیلتر براساس تمام فیلدهای موجود از قبیل شماره پرسنل ، محل پرداخت ، قیمت و… و چاپ دامنه های موجود در گزارش ( لیست حقوق ، فیش حقوق، لیست بیمه، مالیات ، لیست بانک و… ) و استخراج گزارش انواع لیستها و اطلاعات موجود در برنامه به همراه امکان طراحی برای هر فرم موجود و مورد نیاز در برنامه

question