زیرسیستم انبارداری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

امکانات انبارداری

امکان تغییر انبار دائمی و ادواری.

امکان تعیین دو واحد کالایی به کالاها.

امکان تعیین تصویر برای کالاها و دسته‌های کالایی.

امکان import لیست کالاها به انبار و export لیست کالاها.

امکان تعریف تشخیص حساب‌های انبارداری جهت صدور سند مالی.

امکان تعیین حداقل و حداکثر موجودی کالا در انبار و مشاهده لیست کالاهای هشدار در داشبورد مدیریت.

امکان تعریف فرمول تولید به صورت کامل با قابلیت ثبت تمامی هزینه‌ها و عملیات مربوط به تولید محصول.

امکان تعریف انبارهای متعدد و اعمال سطح دسترسی به گروه‌های کاربران و امکان تعیین روش ارزیابی و نوع انبار.

امکان تعریف بارکد برای کالاها و نیز چاپ بارکد کالاهای جدید در سیستم و تولید برچسب بارکدی برای کالاها.

امکان تعریف موجودی کالای ابتدای دوره و انتقال کالاهای انتهای دوره قبل به دوره جاری و چاپ آن‌ها(انبارگردانی ابتدای دوره)

امکان تعریف کالاها با تعداد سطوح نامحدود و کد فنی، بارکد، گروه فرعی، کد قدیم و سریال کالا و امکان ایجاد حساب تفضیلی برای کالاها و اختصاص یک کالا به چند انبار بطور همزمان.

امکان ثبت حواله و یا رسید ریالی در سیستم انبار.

امکان ثبت فرآیند تولید با قابلیت ایجاد سند حسابداری.

امکان ثبت رسید و یا حواله ریالی بین شعب در سیستم انبار.

امکان ثبت رسید انبار ، حواله انبار ، حواله برگشتی ، رسید برگشتی و حواله انتقالی با قابلیت چاپ.

امکان ثبت حواله و رسیدهای انبار بین شعب به نحوی که کالاها بین انبارهای شعب قابل جابجایی باشد.

امکان تهیه کارت گردش کالا (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )

امکان تهیه گزارش فرآیند تولید (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )

امکان تهیه گزارش موجودی انبارها با قابلیت محدود کردن تاریخ ، کالا و انبار (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )

امکان تهیه موجودی کالا ها با امکان نمایش آخرین قیمت ورودی و خروجی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word )

وغیره………..

question