تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

انتخاب اطلاعات مالی، مقایسه و مشخص نمودن رابطه بین اطلاعات مالی، تفسیر و ارزیابی مقایسه ها و ارتباطات تعیین شده را تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می گویند.
تجزیه و تحلیل صورت ها و نسبت های مالی در شرکت های بزرگ اجتناب ناپذیر است، در شرکت های کوچک و متوسط نیز این فرآیندد به مالکان و مدیران شرکت کمک می نماید تا وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آتی خود را به روشنی و مبتنی بر واقعیات دقیق مشاهده نمایند.

صورتهای مالی اساسی عبارتند از: صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان های نقدی، تجزیه و تحلیل این صورت و همزمان با آن، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را “تجزیه و تحلیل صورتهای مالی” یا “statement analysis financial” می نامند. این نوع تجزیه و تحلیل ها باعث می‌شود مدیران شرکت ها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکت های سهامی مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند، در سایه همین تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که عده‌ای به عملکرد آینده‌ی برخی شرکت های سهامی دل می‌بندند.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به ترتیب زیر انجام می شود:

  • انتخاب اطلاعات مالی
  • مقایسه و مشخص نمودن ارتباط بین اطلاعات مالی
  • تغییر و ارزیابی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به ۴ روش ذیل صورت می‌گیرد:

  • روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای که شامل مقایسه اقلام مندرج در یک صورت حسابهای چند دوره با یکدیگر است.
  • روش تجزیه و تحلیل درونی که شامل مقایسه اقلام مندرج در یک صورت حساب با یکدیگر است.
  • روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش که شامل سرمایه در گردش که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز مؤسسه است.
  • روش تجزیه وتحلیل خطر که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری مؤسسه با آن مواجه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *