حسابداری هزینه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

حسابداری هزینه

حسابداری هزینه یک روش حسابداری است که هدف آن جمع آوری هزینه های تولید شرکت با ارزیابی هزینه های ورودی هر مرحله از تولید و نیز هزینه های ثابت، مانند استهلاک تجهیزات سرمایه است. حسابداری هزینه برای اولین بار این هزینه ها را به صورت جداگانه اندازه گیری و ثبت می کند و سپس نتایج ورودی را با نتایج خروجی یا واقعی مقایسه می کند تا به مدیریت شرکت در سنجش عملکرد مالی کمک کند.

کاهش هزینه حسابداری

در حالی که حسابداری هزینه ها اغلب در یک شرکت برای کمک به تصمیم گیری استفاده می شود، حسابداری مالی همان چیزی است که سرمایه گذار خارجی به طور معمول آن را می بیند. حسابداری مالی نمایندگی متفاوت از هزینه ها و عملکرد مالی است که حاوی دارایی ها و بدهی های شرکت است. حسابداری هزینه می تواند مفید باشد به عنوان یک ابزار برای مدیریت در بودجه و در راه اندازی برنامه های کنترل هزینه، که می تواند حاشیه خالص برای شرکت در آینده را بهبود بخشد.

یک تفاوت کلیدی بین حسابداری هزینه و حسابداری مالی این است  در حالی که در حسابداری مالی هزینه براساس نوع معامله طبقه بندی می شود، حسابداری هزینه را طبق نیاز و بر اساس اطلاعات مدیریت می کند. حسابداری هزینه ها، زیرا به عنوان یک ابزار داخلی توسط مدیریت استفاده می شود.

توسعه حسابداری هزینه

محققان معتقدند حسابداری هزینه در ابتدا طی انقلاب صنعتی ایجاد شد، زمانی که اقتصاد نوظهور عرضه و تقاضای صنعتی تولیدکنندگان را مجبور کرد شروع به پیگیری کند که آیا قیمت  بیش از حد کالاهای آنها کاهش یابد یا تولید کاهش یابد. در اوایل قرن نوزدهم هنگامی که دیوید ریکاردو و تی. ر. مالتوس در حال توسعه زمینه تئوری اقتصادی بودند، نویسندگان مانند چارلز بابیگ اولین کتاب هایی را برای هدایت کسب و کار در مورد نحوه مدیریت حسابداری هزینه های داخلی خود نوشتند.

در آغاز قرن بیستم، حسابداری هزینه ها به موضوع گسترده ای در ادبیات مدیریت کسب و کار تبدیل شده است.

انواع حسابداری هزینه

حسابداری هزینه استاندارد

این نوع حسابداری هزینه ها را برای مقایسه کارآیی کارآمد و مواد برای تولید کالاها یا خدمات تحت شرایط استاندارد استفاده می کند. ارزیابی این تفاوت ها یک تحلیل واریانس نامیده می شود. حسابداری هزینه های سنتی اساسا هزینه را بر اساس یک اندازه گیری، کار یا ساعت ماشین اختصاص می دهد. با توجه به این که هزینه سربار با توجه به هزینه های کارایی نسبت به هزینه های کار افزایش یافته است، تخصیص هزینه سربار به عنوان یک هزینه کلی باعث شده تا گاهی اوقات بینش گمراه کننده تولید شود.

برخی از مسائل مربوط به حسابداری هزینه ها این است که این نوع حسابداری بر کارایی کار تاثیر می گذارد با وجود اینکه هزینه های نسبتا کمی برای شرکت های مدرن را تشکیل می دهد.

هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

مؤسسه حسابداران مدیریت، موسسه حسابداری مبتنی بر فعالیت تعریف می کند: “رویکرد به هزینه گذاری و نظارت بر فعالیت هایی که شامل ردیابی مصرف منابع و هزینه های خروجی نهایی، منابع اختصاص داده شده به  فعالیت های مربوط به هزینه های ساختمانی بر اساس تخمین مصرف می شود. استفاده از رانندگان هزینه برای پیوستن هزینه های فعالیت به خروجی است. ”

هزینه های مبتنی بر فعالیت، هزینه های سربار را از هر بخش جمع می کند و آنها را به اشیای هزینه های خاص مانند خدمات، مشتریان یا محصولات اختصاص می دهد. روش اول این که هزینه ها به اشیاء هزینه اختصاص داده می شوند، ابتدا در تجزیه و تحلیل فعالیت تصمیم می گیرند، که در آن اندازه گیری های خروجی مناسب، در اختیار دارندگان هزینه هستند. در نتیجه، هزینه های مبتنی بر فعالیت، زمانی که به کمک مدیران در درک هزینه ها و سودآوری خدمات یا محصولات خاص شرکتشان کمک می کند بسیار دقیق تر و مفید هستند. حسابدارانی که از هزینه های مبتنی بر فعالیت استفاده می کنند، یک نظرسنجی را به کارکنان منتقل خواهند کرد که پس از آن مقدار زمان را برای وظایف مختلفشان صرف می کنند. این به مدیریت یک ایده بهتر از جایی که وقت و پول آنها صرف می شود، می دهد.

حسابداری ناب

حسابداری لایحه گسترش فلسفه تولید و تولید ناب است که توسط شرکت های ژاپنی در دهه ۱۹۸۰ توسعه یافته است. اکثر شیوه های حسابداری برای تولید، این فرض را مطرح می کنند که تولید هر چه بیشتر در مقیاس وسیع انجام می شود. به جای استفاده از هزینه های استاندارد، هزینه های مبتنی بر فعالیت، هزینه های به علاوه قیمت گذاری، و یا دیگر سیستم های حسابداری مدیریت، در هنگام استفاده از حسابداری لاغر، این روش ها با قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و اندازه گیری های عملکرد با کفایت جایگزین می شود، به عنوان مثال، با استفاده از نمره جعبه برای تسهیل تصمیم گیری، ایجاد گزارش های مالی ساده و قابل هضم است.

هزینه های حاشیه ای

در یک مدل ساده حسابداری هزینه، هزینه های حاشیه ای (گاهی اوقات به نام تجزیه و تحلیل هزینه-سود) تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت فروش محصول یا خدمات، حجم فروش، مقدار تولید،  هزینه ها و سود در نظر گرفته شده. این رابطه خاص، حاشیه سهم است. حاشیه سهم با تقسیم درآمد منهای مخارج متغیر محاسبه می شود. این نوع تجزیه و تحلیل می تواند توسط مدیریت استفاده شود تا بینش های سود بالقوه را تحت تاثیر قرار دهد به گونه ای که با تغییر هزینه ها، نوعی از قیمت فروش برای ایجاد و انواع کمپین های بازاریابی تاثیر می گذارد. انواع هزینه های ثابت هزینه هایی نیست که بسته به مقدار کار یک شرکت انجام می دهد. معمولا مواردی مانند پرداخت در یک ساختمان یا قطعه ای از تجهیزات است که با نرخ ثابت ماهانه کاهش می یابد. هزینه های قابل قبول به میزان تولید شرکت وابسته است. هزینه های عملیاتی هزینه هایی هستند که با روز به روز عملیات یک کسب و کار ایجاد می شوند. این هزینه ها می توانند بسته به نوع ثابت یا متغیر باشند. هزینه های مستقیم هزینه های تولید محصول است.

هزینه های اداری عبارتند از هزینه هایی که یک سازمان مستقیما به یک تابع مشخص مانند تولید و فروش وابسته نمی شود. این هزینه ها مربوط به سازمان به عنوان یک کل و مخالفت با یک واحد فردی است. حقوق مدیران ارشد و هزینه های خدمات عمومی مانند حسابداری نمونه هایی از هزینه های اداری هستند.

کاهش هزینه های اداری

هزینه های اداری هزینه های غیر فنی مورد نیاز برای عملیات اساسی نهاد است. این هزینه ها برای موفقیت یک شرکت حیاتی است که برای افزایش کارایی یک سازمان ضروری است. سازمان های متمرکز معمولا هزینه های اداری بالاتری نسبت به سازمان های غیرمتمرکز دارند.

طبیعت هزینه های اداری

هزینه های اداری معمولا به صورت طبیعی ثابت می شوند، زیرا آنها به عنوان مبنای عملکرد تجاری قرار می گیرند. این هزینه ها با صرف نظر از میزان فروشی که رخ می دهد وجود دارد. بنابراین، هزینه های اداری زیاد متغیر نیست. از آنجا که آنها ثابت هستند، اغلب سخت رو به کاهش می روند.

طبقه بندی هزینه

هزینه های اداری اغلب با هزینه های عمومی جمع می شوند. این دو طبقه بندی هزینه ها، هزینه های غیر عملیاتی یک کسب و کار را تشکیل می دهند. این گروه اصلی هزینه ها اغلب با هزینه های عملیاتی که شامل هزینه کالاها به فروش می رسد مقایسه می شود. هزینه های اداری در گزارش درآمد زیر هزینه کالاهای فروخته شده و ممکن است به صورت مجموعی با هزینه های دیگر مانند هزینه های عمومی یا فروش نشان داده شود.

نمونه هایی از هزینه های اداری

دستمزد و مزایای بعضی از کارکنان مانند اداره حسابداری هزینه های اداری می باشد. تمام جبران اجباری نیز به عنوان هزینه اداری در نظر گرفته می شود. اجاره ساختمان، بیمه، اشتراک، خدمات آب و برق و لوازم اداری ممکن است به عنوان هزینه عمومی یا هزینه اداری طبقه بندی شوند. بسته به دارایی که دارایی است تخریب می شود، هزینه استهلاک ممکن است به عنوان هزینه عمومی، اداری یا فروش طبقه بندی شود. سازمان ها می توانند هزینه های مشاوره و هزینه های حقوقی را به عنوان هزینه اداری نیز شامل شوند. در صورتی که  تحقیق و توسعه هزینه های اداری را در نظر نمی گیرند.

کاهش هزینه های مشوق

از آنجا که هزینه های اداری بدون نیاز به فداکاری هر نوع محصولی که به فروش می رسد و یا تولید می شود، حذف می شود، معمولا هزینه های اولیه برای کاهش بودجه است. انگیزه قوی از مدیریت برای حفظ هزینه های اداری پایین نسبت به هزینه های دیگر وجود دارد به عنوان یک سازمان می تواند اهرم را به طور موثر با هزینه های اداری پایین تر استفاده کند. یک شرکت ممکن است از نسبت فروش به هزینه اداری برای ارزیابی بخشی از درآمد فروش مربوط به پوشش هزینه های اداری استفاده کند.

ملاحظات مالیاتی

هزینه های اداری که معقول، عادی و ضروری برای عملیات تجاری می باشند، ممکن است در یک بازپرداخت مالیات بر درآمد شرکت صورت گیرد. این هزینه ها باید در سالی که استفاده می شود، کسر شود و در طول دوره کسب و کار باید مورد استفاده قرار گیرد.

حسابداری هزینه برای ضایعات

در یک دنیای کامل حسابداری هزینه، هیچ زباله ای در تولید و خرده فروشی وجود ندارد. با این حال، در دنیای واقعی، بعضی از مواد ناقص هستند، برخی از محصولات اشتباه ساخته می شوند و اقلام خریداری شده برای فروش خرده فروشی شکسته می شوند.

نقطه بازرسی در حسابداری هزینه

نقطه بازرسی در مرحله تولید است هنگامی که شما بازرسی واحدهای تولید شده برای تعیین اینکه آیا آنها مطابق با استانداردهای شما است. اگر چنین است، آنها واحد هایی هستند که می توانید به یک مشتری بفروشید. اگر نه، شما در نظر بگیرید که آیا واحدهایی را می توان دوباره بر روی آنها کار کرد و بعدا فروخته شوند. نقطه بازرسی نیز زمانی است که شما تعیین می کنید که آیا هر گونه خرابی اجتناب ناپذیر است.

زمان بازرسی را در نظر بگیرید. در حالت ایده آل واحدها باید در هر مرحله از فرایند تولید بررسی شوند. حسابداران هزینه فرض می کنند که خرابکاری در مرحله تکمیل اتفاق می افتد و این زمانی است که کالاها بازرسی می شوند. بنابراین، برای مثال، اگر شرکت شما ۲۰۰،۰۰۰ کوکی روزانه را بپیماید، نقطه بازرسی زمانی است که کوکی ها از اجاق خارج می شوند. سپس واضح است که هر گونه خرابکاری در بخش پخت رخ داده است.

 ضایعات در حسابداری هزینه

اصل تطبیق (یک اصل حسابداری اساسی) با هزینه های تولید محصول همراه با درآمد حاصل از فروش آن منطبق است. مشکل هزینه های خرابکاری و ضایعات این است که شما نمی توانید به طور مستقیم آن را با محصولی که فروخته اید ردیابی کنید.

فساد و ضایعات هزینه های ساخت یک واحد تکمیل نمی شود. همین طور، واحدهای فروش شما باید برخی از این هزینه ها را جذب کنند. بنابراین هرچیز فواید و ضایعات به طور مستقیم به واحدهای پایان ناپذیر ارتباط ندارد، آنها به طور غیرمستقیم ارتباط دارند.

شما ممکن است قادر به فروش ضایعات به عنوان چیز دیگری _ یک محصول متفاوت با ارزش فروش پایین تر است_ نباشید. به عنوان مثال، پردازنده های گوشت گاو (همچنین به عنوان کشتارگاه ها شناخته می شود) هر قطعه قابل استفاده و قابل خوراک می باشد یا نه، به یک گیاه رندر می فروشد. این تصمیم به شما اجازه می دهد درآمد حاصل از روند تولید خود را افزایش دهید.

حتی اگر درآمد اضافی عالی باشد، درآمد حاصل از ضایعات، درآمد حاصل از محصول اولیه نیست. آنها تولید می کنند تا درآمد ضایعات تولید کنند.

یک لباس ممکن است  جنس پارچه خوب و یا نوع دوخت خوبی نداشته باشد ولی با این حال، این لباس قابل پوشیدن است. خرده های نان فروخته شده روزانه در یک نانوایی هنوز هم خوب است. نکته این است که شما می توانید با فروش مواردی مه به اصطلاح خراب شده است، کسب درآمد کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *